Профил
Фирмата е основана во 2002 год. како мала компанија за инженеринг и консалтинг со сопствен капитал во Битола.
Сервиси
Разновидна е сервисната па- лета на производи и услуги, од областа на индустријата и информациските технологии.
Проекти
Портфолиото на проекти брои преку 120 изведени објекти од разни индустрис- ки гранки и приватен сектор.
Контакт
Можете да не контактирате секој работен ден од 9 - 18h на дадените телефони и 24/7 по електронски пат.
Кои сме ние?
„ИЗЕОС“ ДООЕЛ - Битола е друштво за производство, инженеринг и консалтинг, формирано во 2002 година и повеќе од години успешно функционира на Македонскиот пазар, пласирајќи широка сервисна палета на производи и услуги.
Новости!
Проекти
Во делот за проекти, дадена е референт листата со позначајните проекти, каде има подетални информации за секој проект засебно како: инвеститорот, објектот на кој е изведувана работата, годината на извршување, конкретениот дел од објектот на кој е работено и ангажманот на нашата компанија.
„Млин Стојчев“
Скали за силос
Ф-ка „Сокотаб“
Собирна шахта
ЗК „Пелагонија“
Голем сенарник
„Млин Стојчев“
Огради на силоси
Умот е направен само да мисли, но креацијата доаѓа исклучиво од душата - ИЗЕОС