Сервиси и производи
Што нудиме?
Широка е сервисната палета на производи и услуги што компанијата ги нуди. Генерализирано, сервисите што ги нудиме се од две области:

 • - Индустрија
 • - Информациски Технологии
ИНДУСТРИЈА
ПРИМАРНА ИНДУСТРИСКА ДЕЈНОСТ:
Производство и монтажа на челични конструкции за:
 • - Индустриски објекти - производни хали
 • - Објекти за говедарски и свињарски фарми
 • - Опрема за фарми - боксови, хранилки, поилки, транспортери
 • - Објекти за чување на сено - сенарници од разни големини
 • - Кровно - покривачки - лимарски работи

Производство и монтажа на:
 • - Снегобрани од поцинкована трака
 • - Громобрански инсталации - драчи, накрсни парчиња и др.

АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА:
 • - Сопствена школа за заварувачи
 • - Трговија на опрема за заварување - апарати за заварување
 •   (REL, MIG/MAG, TIG - апарати за сечење на метал - плазма)
 • - Резервни и потрошни материјали за апарати за заварување
 • - Специјални електроди за заварување и жлебење
 • - Пропишува технологија на заварување
 • - Надзор и техничка контрола на челични конструкции и заварување
 • - Проектирање и изведба на говедарски фарми

ИНЖЕНЕРИНГ:
 • - Комплетна изведба на индустриски објекти
 • - Изведба на хидротехнички инсталации
 • - Цевководи за наводнување
 • - Монтажа на опрема - транспортери, силоси
 • - Услуги - трговија на опрема за заварување
ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИМАРНА ИНФОРМАТИЧКА ДЕЈНОСТ:
Изработка на веб сајтови и веб програмирање:
(ExtJS, jQuery, CSS3, HTML5, MySQL, MS SQL, ASP.NET, PHP, Ext.NET)
 • - Репрезентативни - маркетинг сајтови за фирми
 • - Персонални веб сајтови
 • - CMS системи
 • - E-комерција - кошнички за купување и сл.
 • - Финансиски сервиси - апликации за фактурирање, книговодство
 • - Други веб апликации со бази на податоци

Развој на независни десктоп апликации (Java, .NET, C++)
Развој на мобилни веб апликации (Sencha Touch)

АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА:
Сопствена школа за информатика и компјутери:
 • - Основни поими и запознавање со компјутер
 • - Веб дизајн (почетен и напреден)
 • - Објектно ориентирано програмирање (почетно и напредно)
 • - Интернет технологии (HTML, JS, CSS, ASP.NET, PHP)

ИНЖЕНЕРИНГ:
Комплетни мрежни решенија:
 • - Проектирање,
 • - Инсталација и,
 • - Одржување на компјутерски мрежи