Профил на компанијата
Кои сме ние?
„ИЗЕОС“ ДООЕЛ е друштво за производство, инженеринг и консалтинг, формирано во 2002 година како мала компанија со сопствен капитал,
од страна на лицето Чачовски Љупчо (CV), во Битола.
Како функционираме?
Повеќе од 9 години компанијата успешно функционира на Македонскиот пазар, пласирајќи широка сервисна палета на производи и услуги интегрирајќи високи критериуми на сигурност и квалитет со што процесот на реализација е на највисоко технолошко и стручно ниво, со најоптимални решенија, нови производни методи, опрема и стручно усовршување.
Резултат е економична и компетентна цена на пазарот на стоки и услуги.
Нашиот раководен кадар се состои од високо образувани инженери во различни области: Машинство и машински науки, Информатика и информациски технологии, Проектен менаџмент, како и високо обучени работници од различни дејности.
Наша визија
Нашата визија се стреми да компанијата и нејзините производи прераснат и изградат препознатлив интернационален бренд кој ќе дефинира критериуми за квалитет и напредок од својата област, потпирајќи се на фундаменталните бизнис принципи.
Наша мисија
Основната мисијата на компанијата е да нашата клиентела добие комплетна услуга, почнувајќи од идеја па се до нејзина финална реализација, притоа запазувајќи ги високите критериуми на сигурност, квалитет и заштита на животната средина.
Информатички сектор
Од Октомври 2010 година, компанијата ја прошири својата дејност во областа на Информациските Технологии, формирајќи Информатички сектор за развој на софтвер за домашен и странски пазар со дисперзирани канцеларии во Скопје.
Што другите мислат за нас?
Одлична соработка и одличен квалитет - АД Печатница „Киро Дандаро“, Битола
Исклучителнa соработка, доверлив и сигурен партнер со експертиза на највисоко ниво во својата област - ЗК „Пелагонија“, Битола
Фирма која работи по европски терк и меѓународни норми, со високи стандарди, експедитивно и прецизно - „Тримо“ Требње - Словенија
Сертификати
Овластување А: за ревизија на проектна документација
Овластување Б: за ревизија на проектна документација

Овластување А: за надзор над изведување на градби
Овластување Б: за надзор над изведување на градби

Овластување А: за инженер за изведба
Лиценца Ц: за надзор над изградбата на градби од 3та категорија
Лиценца Д: за надзор над изградбата на градби од 4та и 5та категорија

Лиценца Д: за изведувач на градби од 4та категорија


* Сертификатите се акредитирани и издадени од
Министерство за Транспорт и врски на Република Македонија.